881 255 869 programas@intercoruna.es

Renata González (O Sibarita); Sandra Gabriela Telese (Milaromas); Gonzalo Trenor (Delegado Territorial Xunta); Puerta de Embarque, con María Nieto; Agrupación Astronómica Coruiñesa ÍO