881 255 869 programas@intercoruna.es

Adolfo Campos (Fundación INADE); Vanesa Rodríguez (ASEIA); Javier Barrós, matemático; Belén López Vázquez (Baía Edicións); Grupo Naturalista Hábitat